STUDIO PROSTOR DOO je zvanični zastupnik za Crnu Goru EU sertifikovanih MIG termoizolacionih
fasadnih i unutrašnjih premaza i maltera proizvođača MIG – MATERIAL INNOVATIVE GESELLSCHAFT MbH.

OPŠTE KARAKTERISTIKE I OPIS MIG (Material Innovative Gesellschaft) TERMOIZOLACIONIH FASADNIH I UNUTRAŠNJIH PREMAZA I MALTERA

Proizvođač:
MIG – Material Innovative Gesellschaft mbH https://mig-mbh.de/en-GB/
33154 Salzkotten
Deutschland

Zastupnik za Crnu Goru:
STUDIO PROSTOR D.O.O. https://studioprostor.me/
Prof.dr Goran Radović, dipl.ing. arhitekture

MIG termoizolacioni fasadni i unutrašnji premazi i malteri su njemačke proizvodnje firme MIG – Material Innovative Gesellschaft mbH. Svi materijali su sertifikovani od EU i imaju godišnju provjeru sertifikata na licenciranim univerzitetskim laboratorijama.

MIG fasadni termoizolacioni premaz nanosi se u tri sloja i prema termičkim proračunima zamjenjuje 5-7 cm Demit fasade, koja se u Njemačkoj više se ne upotrebljava. Osnovna karakteristika MIG fasadnog premaza je da odbija UV zrake, kao jedini fasadni material u EU koji ima tu karakteristiku, (zbog čega daje garancije na ton boje i do 10-20 godina), ne upija kišnicu, vlagu i dr. atmosferilije, izvlači postojeću vlagu i obezbjeđuje uvijek suv zid. Prije premaza, ukoliko je postojeća fasada ispucala sa vidnim pukotinama i venama u malteru, preporučuje se nanošenje par milimetara termoizolacionog sloja M262, a potom fasadni premazi. Tri sloja termoizolacionog premaza čine: prajmer, drugi sloj bijeli, treći sloj kao drugi ali u tonu po izboru iz veoma velike ton karte pastelnih tonova. MIG fasadni premaz je samoperiv i nedozvoljava zadržavanje prašine, zbog čega na fasadama nema muzgi od prašine i kiše i zbog čega nakon desetak I više godina izgledaju kao da su urađene prije nekoliko dana.

MIG unutrašnji termoizolacioni premaz ne dozvoljava prodor toplote i hladnoće u zidove, već se vazduh reflektuje i istovremeno prečišćava, i prečišćen od mirisa i prašine vraća u prostoriju. Time se zadržava toplota koja se zagrijava u prostoriji i toplota koju ljudi u prostoriji oslobađaju kao i ljeti klima koju smo formirali vještačkom klimatizacijom i refleksijom i nezagrijavanjem fasadnog zida, ako je premazan MIG fasadnim premazima. MIG ima i svoje termoizolacione fasadne i enterijerske maltere. Ako se zidovi omalterišu sa MIG malterima i premažu MIG premazima ušteda energije tokom cijele godine je minimum 60%, što se godišnje prati na objektima koje su izveli.
Materijal nema negativna dejstva, zidovi dišu i ne mogu stvarati vlagu, naprotiv isušuju zidove i ne dozvoljavaju stvaranje kondezacije, gljivica, vlage i sl. U prostorija nema mirisa, što sam se lično uvjerio u proizvodnom dijelu velike pekare, u teretani, u express restoranskoj kuhinji, u vešeraju.
Premaz kao na fasadi tako i u enterijeru ne dozvoljava da se na njega zadržava prašina. U enterijeru je eliminiše, tako da je nivo prašine u prostoriji minimalan ili ga uopšte nema.

MIG termizolacioni unutrašnji premaz ANTI-MICROBIAL je 99,99% antimikrobni materijal sertifikovan od EU i koji se upotrebljava u bolnicama, školama, porodilištima, operacionim salama, domovima zdravlja i drugim objektima u čijim prostorijama je potrebno obezbijediti sterilne i antibakterijske prostorije.

MIG termoizolacioni malteri fasadni i unutrašnji imaju velika termička svojstva i nanose se mašinskim ili ručnim putem. Slojevi se nanose sa primjenom spacijalne staklene i PVC mrežice u različitim slojevima.

MIG termoizolacioni premazi za metal i drvo se primjenjuju za termoizolaciju postojećeih krovnih i fasadnih krovova i fasada. Takođe se nanosi u tri sloja, i završnom tonu po izboru iz ton karte. Premaz obezbjeđuje odbijanje UV zraka, obezbjeđuje refleksiju toplote, ne dozvoljava smrzavanje i prenošenje hladnoće na unutrašnju konstrukciju, termoizolaciono štiti krov i ne dozvoljava stvaranje kondezacije i vlage sa unutrašnje strane krova. Vrlo je dugotrajan i otporan na sve vrste atmosferilija. Ovaj materijal se odlično pokazao za izolaciju stambenih i radnih potkrovlja koji imaju pokrivač od lima.

Svi termoizolacioni premazi se nanose u razmaku od 24 časa.
Svi MIG premazi imaju visok koeficijent protivpožarnosti.

MIG kompanija, registrovana za inovativne materijale priprema ubrzo sertifikovanje MIG protivpožarnih premaza za metale i drvo, čija vatrootpornost na 2400⁰C još nije definisana jer trenutnim ispitivanjem prelazi 24 časa bez bilo kakvih promjena na materijalu, što je revolucionarno otkriće ukoliko se završetkom istraživanja materijal zvanično sertifikuje.

MIG termoizolacioni premazi su idealni za postojeće objekte kao i za kulturna dobra, na kojima nema termičke zaštite ni energetske efikasnosti. Naročito je važna činjenica da sa MIG fasadnim premazima zidovi dišu, obezbjeđujući suv zid, što je veoma važno kod sakralnih objekata gdje se na unutrašnjim zidovima nalaze freske ili druga vrsta zidnog slikarstva, na koje ovi premazi nemaju negativna dejstva, naprotiv čuvaju ih, jer više nisu izloženi vlažnom zidu punom vlage, što utiče na njihovo propadanje.
MIG termoizolacioni materijali se mnogo upotrebljavaju u Njemačkoj, Kini (gdje je još jedna fabrika), Maloj Aziji, Indoneziji, Saudijskoj Arabiji, kao inovativni materijali. Njihova primjena se mnogo raširila i primjenjuje se poslednjih godina u Srbiji na sanaciji škola, domova zdravlja, bolnica, i drugih javnih zgrada.

Svi MIG premazi su sertifikovani od strane EU kao termoizolacioni inovativni materijali i svake 1-2 godine se šalju na ponovnu provjeru u sertifikovane insitutte u Njemačkoj.

Prilikom rada, firma MIG – fabrika šalje glavnog majstora – instruktora da obuči lokalne majstore koji su dobili posao i boravi na gradilištu koliko je potrebno.

STUDIO PROSTOR d.o.o. Podgorica je zastupnik MIG termoizolacionih materijala za Crnu Goru i Prof. dr Goran Radović, dipl.ing.arhitekture, kao direktor firme – projektantskog biroa. Projektanti imaju mogućnost konsultacija sa zastupnikom prilikom projektovanja.

Izvođač radova ili investitor MIG materijale plaćaju direktno MIG firmi u Njemačkoj, uz prethodno definisanu specifikaciju.
Isporuka materijala za Crnu Goru je od 5-7 dana.

Prilikom izvođenja radova, iz Njemačke fabrike dolazi glavni majstor-instruktor koji lokalne majstore obuči o načinu pripreme materijala (količine miješanja s vodom, način i dužina miješanja, način nanošenja i potreban alat).

Srdačno,

Prof. dr Goran Radović, dipl.ing.arh.