Arhitektura

U oblasti arhitekture imamo urađenih preko 100 idejnih i glavnih (izvođačkih) projekata širom Crne Gore. Lepezu naših projekata čine objekti od javnog interesa, objekti obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, rezidencijalni i stambeni objekti, privredni objekti, turističko-ugostiteljski objekti, sakralni objekti itd.

Lift u planini

Žičara Kotor-Cetinje

Muzička škola Tivat

Muzički centar Crne Gore

Kafe-restoran Verige

Turistički kompleks Morinj

Hotel 4*

STAMBENE ZGRADE SINDIKATA PROSVJETE BUDVA

Sportska dvorana Kotor